Wypłata świadczenia "DOBRY START" dla osób, które złożyły wniosek do dnia 6 sierpnia zostanie wypłacona w dniu 17 sierpnia.